Dwell Time

Dwell Time je množství času, který uplyne, když uživatel klikne na výsledek vyhledávání a poté se z webu vrátí zpět do SERPu. Krátká doba setrvání (např. méně než 5 sekund) může být indikátorem nekvalitního obsahu pro vyhledávače.

Zdroje k tématu Dwell Time

Co je Dwell Time a proč na něm v SEO záleží - What Is Dwell Time & Why It Matters for SEO. Search Engine Journal - SEO, Search Marketing News and Tutorials [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/dwell-time-seo/294471/

Dwell Time a SEO - kompletní průvodce. Dwell Time and SEO: The Complete Guide. SEO Training and Link Building Strategies – Backlinko [online]. Dostupné z: https://backlinko.com/hub/seo/dwell-time

Zpět do obchodu