Evropská tisková publikace

EU vydala v roce 2019 směrnici o autorském právu a právech s ním související, která řeší přebírání obsahu vydavatelů digitálních médií vyhledávači a jinými vydavateli (např. formou RSS feedů apod.). Toto nastavení omezuje zobrazování textových úryvků a miniatur obrázků z vaší služby v jurisdikcích, v nichž tato směrnice byla implementována (v r. 2019 pouze Francie).

Chcete-li tak ve Francii v SERPu mít i nadále úryvky (snippets) z vašich stránek, musíte si do stránek implementovat direktivu pro roboty "max-snippet" a "max-image":

<meta name="robots" content="max-snippet:500, max-image-preview:large">

Tímto kódem vyhledávači umožníte převzít z konkrétní stránky 500 znaků a obrázek ve velkém rozlišení.

Zdroje k řešení Evropské tiskové publikace

European press publication setting - Search Console Help. Google Help [online]. Copyright ©2019 Google [cit. 26.09.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/9405176

Robots meta tag, data-nosnippet, and X-Robots-Tag specifications. Google Developers [online]. Dostupné z: https://developers.google.com/search/reference/robots_meta_tag

Směrnice Evropské tiskové publikace - EUR-Lex - 32019L0790 - EN - EUR-Lex. EUR-Lex — Access to European Union law — choose your language [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj

Zpět do obchodu