De-index

Když Google odebere web nebo webovou stránku, dočasně nebo trvale, z výsledků vyhledávání, konkrétně z indexu vyhledávání.

Společnost Google poskytuje nástroj pro odebrání adres URL ve službě Search Console pro zamýšlené odebrání. Stejně tak ale může webové stránky vyhledávač sám deindexovat jako trest za porušení pokynů Googlu pro webmastery.

Deindex je známý jako Delisting, vyřazení z indexu, odindexování.

Zpět do obchodu