Taxonomie

Taxonomie (ang. Taxonomy) je organizace a kategorizace webových stránek s cílem maximalizovat dostupnost obsahu a uživateli nabídnout komplexní informace na jedné stránce.

Zpět do obchodu