Odkazová farma

Odkazová farma (Link Farm) je skupina webů, které jsou navzájem propojené zpětnými odkazy za účelem získání vyššího hodnocení. Nepovolená technika, za kterou hrozí penalizace

Odkazová farma je také známá jako: Link Network, Blog Network, Private Blog Network

Zpět do obchodu