Mediální plán

Mediální plán (mediální plánování nebo také mediaplán) slouží k přehledu, kdy budou jednotlivé kampaně pro jednotlivé komunikační kanály nasazeny a kdy budou probíhat.

Jedná se o časový rozvrh, kdy se bude odehrávat TV reklama, rozhlasový spot, kdy bude publikována tištěná inzerce, kdy poběží PPC kampaň, kdy bude postován jaký příspěvek na sociálních sítích atd. Mediální plán může obsahovat také informace o očekávaném reklamním zásahu, cenu za propagaci, náklady na výrobu spotu atd.

Definice mediálního plánu dle Wikipedie

Mediální plánování znamená plánování reklamní kampaně, ve které je určena přesná strategie, jsou vybrány účinné složky komunikačního mixu s potřebným objemem investic a načasování. Mediální plánování je vhodné také pro kampaně velkého rozsahu. Výstupem mediálního plánování je tzv. mediaplán. Součásti efektivně vypracovaného mediaplánu je výběr jedné skupin medií a určení těchto parametrů: cenotvorba, mediální ukazatele popisující zásah, termíny uveřejnění, pozice.

Stažení šablony mediaplánu

Prázdnou šablonu mediálního plánu si můžete stáhnout zde: MEDIÁLNÍ PLÁN a KPI.xlsx (prázdné šablona v excelu)

 

Ukázka mediálního plánu

Ukázka mediálního plánování na celém komunikačním mixu.

Jak pracovat s mediálním plánem

1. Vyberte si řádky (jednotlivé položky komunikačního mixu), které jsou pro vaše záměry relevantní (záleží na oboru, produktu / službě, cílech, dalších strategiiích)

2. Na časovou osu zadejte plánovaný termín kampaně pro jednotlivé komunikační kanály. Přidejte všechny důležité informace, které chcete ke kampani monitorovat (náklady na produkci reklamy, investice do média, čtenost, počet zobrazení atd.).

3. Vyhodnocujte - přímo do mediálního plánu si také můžete poznamenat vyhodnocování efektivity jednotlivých komunikačních kanálů (důležité KPI ke každému komunikačnímu kanálu).

Použité zdroje

Mediální plánování – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%A1ln%C3%AD_pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD

Mediaplan | MediaGuru. Homepage | MediaGuru [online]. Copyright © 2019 [cit. 06.09.2019]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/mediaplan/

Zpět do obchodu