Komentářový spam

Nekvalitní komentáře, často mimo téma, psané za účelem vlastní propagace. Často komentářové spamy vytváří boti, kteří mají za úkol generovat komentáře ve snaze získat část PageRanku z dané stránky díky zpětnému odkazu.

Zpět do obchodu