Featured Snippet

U některých dotazů, obvykle dotazů (tj. Kdo / co / kde / kdy / proč / jak), Google v určitých případech zobrazí speciální blok nad výsledky organického vyhledávání. Toto pole obsahuje shrnutí (ve formě odstavce, seznamu, tabulky nebo videa), datum zveřejnění, název stránky, odkaz na webovou stránku, ze které odpověď pochází, a URL.

Featured snippets - vybraný úryvek jako "rychlá odpověď" na vyhledávaný dotaz. Jedná se o shrnutí odpovědi na vyhledávací dotaz od autoritativní webové stránky. Fragment odpovědi zobrazí také název a adresu URL zdrojové stránky.

Na základě typu dotazu a formátu odpovědi jsou k dispozici 3 typy úryvků (Featured snippets), které se zobrazují:

  • úryvky odstavců
  • úryvky seznamu
  • úryvky tabulek

Většina vybraných úryvků jsou úryvky odstavců. Úryvky jsou zobrazeny nad výsledky organického vyhledávání a efektivně vytvářejí tzv. nulovou pozici.

Také známý jako: nulová pozice, position Zero.

Více o Featured Snippets se můžete dočíst v článku o SERP.

Zpět do obchodu