Anomálie procházení

Anomálie procházení (angl. Crawl anomaly) je chyba, kterou detekuje Search Console při crawlingu webu. Oficiální definice nápovědy pro Webmastery zní následovně.

Anomálie procházení: Při načítání této adresy URL došlo k neočekávané anomálii. Může se jednat o kód odpovědi 4xx nebo 5xx. Zkuste stránku načíst pomocí nástroje Kontrola adresy URL a zkontrolujte, zda narazíte na nějaké problémy. Stránka nebyla indexována.

Jedná se tak o blíže nespecifikovanou chybu.

Zdroje k tématu anomálie procházení

Přehled stavu zahrnutí do indexu - Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 18.09.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/7440203?hl=cs

Search results - Search Console Help. Google Help [online]. Copyright ©2019 Google [cit. 18.09.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/search?q=crawl+anomaly

Zpět do obchodu