Stavový kód 410 (Gone)

Stavový kód 410 (Gone) by měl být použit, pokud server ví, prostřednictvím nějakého interně konfigurovatelného mechanismu, že stará stránka je trvale nedostupná a nemá žádnou adresu pro přesměrování. Požadovaná stránka již není na serveru k dispozici a není známa žádná adresa pro předávání. Očekává se, že tento stav bude trvalý.

Tento stavový kód se běžně používá, když si server nepřeje odhalit přesně důvod, proč byl požadavek odmítnut, nebo pokud není použitelná žádná jiná odpověď.

Zpět do obchodu