Zákaznická cesta

Všechny potenciální okamžiky (nebo kontaktní body), ve kterých je potenciální zákazník vystaven značce nebo se s ní zabývá. Všechny tyto interakce jsou navrženy tak, aby nakonec přesvědčily, ovlivnily a převedly tuto zákaznickou cestu k tomu, aby se potenciální zákazník stal zákazníkem skutečným.

Přestože se cesty zákazníků mohou značně lišit podle typu podnikání a odvětví, obvykle se skládají ze čtyř hlavních „etap“:

Povědomí > Zvažování > Rozhodnutí > Retence

Avinash Kaushik předložil alternativní framework STDC:

SEE > THINK > DO > CARE.

Zákaznická cesta se také někdy nazývá jako: cesta zákazníka, nákupní proces, cesta rozhodování spotřebitele, nákupní trychtýř apod.

Zpět do obchodu