Voice Search (hlasové vyhledávání)

Hlasové vyhledávání (Voice Search) je typ technologie aktivované hlasem, která umožňuje uživatelům hovořit do zařízení (obvykle do smartphonu), klást otázky nebo provádět online vyhledávání.