Voice Search (hlasové vyhledávání)

Hlasové vyhledávání (Voice Search) je typ technologie aktivované hlasem, která umožňuje uživatelům hovořit do zařízení (obvykle do smartphonu), klást otázky nebo provádět online vyhledávání.

Zpět do obchodu