Redirect chains (řetězené přesměrování)

Redirect chains jsou zřetězená přesměrování, která odkazují na další přesměrování.

Pokud stránka A odkazuje na stránku B a ta je přesměrována na stránku C, jedná se o řetězec přesměrování.

Zdroje k článku

What are Redirect Chains? | Help Center - Ahrefs. [online]. Dostupné z: https://help.ahrefs.com/en/articles/79340-what-are-redirect-chains

Here’s How to Keep 301 Redirects from Ruining Your SEO - Moz. Moz - SEO Software, Tools & Resources for Smarter Marketing [online]. Copyright © Moz, Inc. All rights reserved. [cit. 25.11.2019]. Dostupné z: https://moz.com/blog/heres-how-to-keep-301-redirects-from-ruining-your-seo

Zpět do obchodu