Redakční odkaz

Odkaz, který je poskytován jedním webem na druhý, aniž by příjemce za to požadoval nebo platil.

Pojem je více známý pod označením přirozený odkaz (natural link).