Redakční odkaz

Odkaz, který je poskytován jedním webem na druhý, aniž by příjemce za to požadoval nebo platil.

Pojem je více známý pod označením přirozený odkaz (natural link).

Zpět do obchodu