Kocitace (Co-Citation)

Kocitace (Co-Citation) znamená, že 2 webové stránky jsou společně zmiňovány 3. webem. Vyhledávače si pak jsou schopny dát dohromady, že tyto 2 weby, i přesto, že na sebe neodkazují, jsou nějakým způsobem příbuzné nebo podobné (z hlediska relevance). 

Představte si například dva servery zabývající se tématem SEO - Search Engine Journal a Search Engine Roundtable. I přesto, že na sebe nikdy nebudou odkazovat, může dojít k následující situaci. V mém článku SEO zdroje je uvádím jako kvalitní zdroje, které píší o SEO. Vyhledávač si následně tyto servery označí jako tématicky podobné.

V praxi to vypadá následovně: related: https: //www.searchenginejournal.com/ journal of search engine journal

Zpět do obchodu