Google Webmaster Guidelines

Pokyny pro webmastery Google (Google Webmaster Guidelines) jsou instrukce společnosti Google týkající se osvědčených postupů optimalizace webových stránek a „nepovolených“ praktik, které mohou vést k ruční akci (penalizaci).

Ve stručnosti:

  • Vytvářejte jedinečné, hodnotné a poutavé weby a webové stránky pro uživatele, nikoli pro vyhledávače.
  • Vyhněte se trikům a technikám, které klamou uživatele a jejich účelem je pouze zlepšit hodnocení vyhledávání.

Samotný dokument si můžete stáhnout na stránce Aktualizovaný dokument Pokyny pro hodnocení kvality stránky (Google Page Quality Rating Guideline) - září 2019.

 

Zpět do obchodu