Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky

Jedním z důvodů neindexace a reportování "chyby" v Google Search Console je označení stránky stavem: Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky.

Stránka je duplicitní verzí stránky, kterou Google považuje za kanonickou. Stránka správně odkazuje na kanonickou stránku. Vše je tedy v pořádku.

Zdroje k tématu Alternativní stránka se správnou značkou kanonické stránky

Přehled stavu zahrnutí do indexu - Nápověda Search Console. Google Help [online]. Copyright © 2019 Google [cit. 16.12.2019]. Dostupné z: https://support.google.com/webmasters/answer/7440203?hl=cs

Zpět do obchodu