Podmínky ochrany osobních údajů

1. Nákupem udělujete souhlas společnosti Mgr. Michal Binka, se sídlem Hrázka 615/28, 621 00 Brno - Medlánky,  IČ 75779994, e-mail: michal@seoprakticky.cz, tel: +420 608 963 720 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

2. Jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo budou zpracovány za účelem plnění předmětu kupní smlouvy (vyřízení objednávky). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5ti let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail: michal@seoprakticky.cz

4. Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.Osobní údaje Správce poskytuje pouze těm zpracovatelům, kteří musí získat informace pro plnění předmětu smlouvy, což jsou smluvní přepravci a poskytovatelé platebních metod (seznam všech partnerských subdodavatelů viz Doprava a Platba).

Dále pak společnosti:

  • Shoptet s.r.o.
  • Google LLC

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

  • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
  • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
  • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

7. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.

Zpět do obchodu