Případová studie: FITBO.CZ

FITBO.CZ je eshop s dárkovými balíčky pro muže a ženu. FITBO dělá dárky k narozeninám a dalším příležitostem. Dárky obsahují vitamíny nebo proteinové dobroty, navíc jsou dárky luxusně zabaleny.

Chcete-li se podívat, jaký postup doporučuji mým klientům, můžete se podívat do mého článku SEO strategie pro zákazníky SEOPRAKTICKY.CZ.

Pojďte si projít, jak jsem postupoval v optimalizaci, krok za krokem.

+633% za 3 měsíce

Porovnání mezi měsícem září 2018 (poslední měsíc před optimalizací) a prosincem 2018: 293 organických návštěv vs 1855 organických návštěv.

Průběh růstu organické návštěvnosti: září 293 -> říjen 351 -> listopad 702 -> prosinec 1855 -> leden 1945 -> únor 2341 -> březen: 3483

SEO: optimalizace stránek pro vyhledávače - FITBO.CZ

Výchozí situace eshopu s originálními dárky pro muže a ženy

Eshop byl založen v květnu 2018, takže je relativně nový. V říjnu 2018 jsem zpracovat analýzu klíčových slov, podle které se následně zpracovala obsahová strategie a kompletně se předělala informační architektura webu.

FITBO

Obecné cíle SEO (optimalizace stránek pro vyhledávače)

Pakliže děláme optimalizaci jakýchkoliv stránek, měli bychom usilovat o následující cíle (v v případě FITBO.CZ tomu nebude jinak)

 1. Nárůst organické návštěvnosti
 2. Posun v pozicích sledovaných klíčových slov
 3. Konverze a Leady
 4. Co nejnižší (nebo přijatelná) Bounce Rate
 5. Průměr stránek na návštěvu
 6. Řešit stránky s nepřiměřenou mírou opuštění
 7. Crawl errory

Více o KPI ukazatelích v SEO si můžete přečíst v mém článku KPI - klíčové ukazatele výkonnosti.

Cíle pro optimalizaci eshopu FITBO.CZ

Nyní ke konkrétním cílům.

 • Nárůst organické návštěvnosti - v době před optimalizací byla návštěvnost z organického vyhledávání 293 návštěv v měsíci září. Cíl je nastaven abmiciózně, na meziměsíční růst o 30%
 • Posun v pozicích sledovaných klíčových slov - průběžný monitoring posunu klíčových slov
 • Konverze a Leady - celé snažení o získání organické návštěvnosti vede samozřejmě k primárnímu cíli každého podnikatele. Ke konverzi, k leadům a k budování povědomí o značce (Brand Awareness).
 • Co nejnižší (nebo přijatelná) Bounce Rate - Bounc Rate v září 2018 byla 55%, což je velmi dobrý výsledek. Cílem do budoucna je držete Bounce Rate u organického vyhledávání mezi 45-65%.
 • Průměr stránek na návštěvu - Cílem je držet průměrný počet stránek na návštěvu na úrovni nad 3. Dlouhodobý cíl je přiblížit se k 5ti.
 • Řešit stránky s nepřiměřenou mírou opuštění - tento ukazatel budu měsíčně monitorovat
 • Crawl errory - důležitý bod, který za mě hlídá Google Search Console.

Pro objektivní měření vždy doporučuji vyloučit IP adresy všech lidí, kteří na projektu pracují.

Analýza a optimalizace ON-PAGE faktorů

Počáteční vstupní on-page analýza nám ukázala následující problémy a stav. 468 chyb, 1.278 varování, 4107 poznámek, průchodnost crawlerů na 78%, https 81%, výkon stránky 90%, vnitřní prolinkování 80%. Některé problémy jsou vážné, jiné méně vážné.

Nebudu se zde věnovat všem konkrétním řešením a opatřením, jen některé ze zajímavosti zmíním.

Velkou část hlavních "errorů" tvořily obrázky, které se natahovaly na web z nezabezpečené url http. Proto stránky dávaly informaci, že nejsou zabezpečené. Tato chyba pravděpodobně vznikla tím, že první produkty byly přidávány na eshop bez zabezpečeného certifikátu a po získání certifikátu zůstalo zdrojové URL v protokolu http.

Nejčastější errory na webových stránkách

Jaké bývají nejčastější errory: nefunkční odkazy (broken links), stránky se statusem 4xx (404), absence titulků stránke (Titles), duplicitní obsah, neprůchodné stránky, duplicitní Meta Descriptions atd.

site-audit-on-page-analyza

Oprava všech kritických chyb na straně on-page faktorů

Během cca 2 pracovních chyb se podařilo opravit všech 458 kritických chyb. A nejenom to. Upravily se všechny duplicitní titles a meta descriptions, optimalizovaly se texty a jejich délky.

Analyza-on-page-faktoru-fitbo

Analýza on-page faktorů FITBO.CZ. Varování a poznámky jsou drobná upozornění na věci, které se nedají opravit. Jsou to např. soubory, které jsou blokovány robots.txt (např. login stránka, formuláře apod.).

Důležité jsou opravy v průchodnosti webu

Důležité jsou chyby, které robotům zamezují nebo znesnadňují průchodnost. U stránek opravuji v ideálním případě stránky s dočasným přesměrováním (pravděpodobně byly přesměrovány, protože už jejich url i anchor text nesplňovaly požadavky), snažím se opravit pomalé stránky, zásadní jsou opravy odkazů vedoucích na stránky 404.

O co se také snažím je, zaměřit se na Pages Crawl Depth. Tato hodnota vám říká, na kolik odkazů z titulní stránky se vyhledávací robot dostane na každou konkrétní stránku. Snažím se dělat strukturu co nejméně hlubokou, aby vyhledávací robot každou stránku našel na maximálně 3 kliknutí (u důležitých stránek).

pruchodnost-roboty

Analýza průchodnosti webu vyhledávacími roboty.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je základem pro koncepční a dlouhodobé budování relevantního obsahu, ale je to i informace o nabídce služeb konkurence. Zjistíte, na jaké výrazy je konkurence dobře dohledatelná, co tvoří zdroj jejich organické návštěvnosti.

V neposlední řadě vám klíčovka pomůže s návrhem informační architektury, tzn. jaké kategorie a sekce byste na webu měli mít.

Z analýzy klíčových slov jsem po očištění všech dat získal 1375 relevantních klíčových slov, které souvisí s problematikou dárků pro muže a ženu. Klíčová slova jsou rozděleny do 4 skupin podle priorit, které odráží jejich význam a hodnotu pro záměr projektu.

Analýza klíčových slov byla provedena v říjnu 2018.

Analýza klíčových slov SEOPRAKTICKY.CZ

Ukázka analýzy klíčových slov FITBO.CZ

analyza-hledanosti-jednotlivych-obsahovych-kategorii

Ukázka analýzy hledanosti jednotlivých kategorií a obsahových témat. 

 

Tvorba obsahové strategie

Obsahová strategie je určena pro zákazníky, kteří mají realizovanou analýzu klíčových slov. Bez této základní analýzy nebudete moci efektivně a správně stanovit další postup budování obsahu.

V obsahové strategii stanovuji publikační priority, identifikuji největší publikační příležitosti. Porovnávám možný dosah jednotlivých témat, afinitu k byznystu a konkurenčnost jednotlivých výrazů nebo témat.

Základním pilířem pro obsahovou strategii je sběr dat, analýza a jejich následné vyhodnocení.

Více o tvorbě obsahové strategie se dozvíte v SEO službách.

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie

Obsah výstupu Tvorba obsahové strategie.

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie

Manažerské resumé tvorby obsahové strategie. Doporučení těch nejdůležitějších a nejefektivnějších obsahových kroků.

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov

Konkrétní obsahová doporučení na základně vyhodnocení analýzy klíčových slov.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti.

Doporučení TOP obsahu dle hledanosti a konkurenčnosti Google.

Obsahová analýza

Obsahová strategie vychází z analýzy obsahu webového projektu. Základním podkladem obsahové analýzy je analýza klíčových slov (klíčovka). U hledaných klíčových slov a frází dělám parcelování dat (shlukování), očišťování a následné shlukování do tématických bloků. Chcete-li podívat, jak tvořím analýzu klíčových slov, podívejte se do článku Postup analýzy klíčových slov v mém blogu o SEO.

Tvorba relevantního SEO Friendly obsahu

Chcete-li se v roce 2019 prosadit v organickém vyhledávání, musíte vytvořit obsah, který bude kvalitní, dostatečně obsáhlý s ohledem na dané téma, bude odborný, důvěryhodný a psaný autoritou (člověkem, který má z dané problematiky zkušenosti - informace). Takové informace je nutné zpracovávat na základě SEO analýz a následně je zpracovat jako SEO Copywriter. Přesně takto jsem postupoval při tvorbě obsahu i pro SEOPRAKTICKY.CZ.

Při tvorbě obsahové strategie se opírám vždy o analýzu klíčových slov. Jestli chcete vědět, jak se taková analýza tvoří, podívejte se na můj článek Postup tvorby analýzy klíčových slov. Z analýzy klíčových slov také odvozuji architekturu celého webu (kategorie, podkategorie...).

V rámci obsahové strategie jsem kromě kvalitních popisků základních SEO služeb vytvořil relevantní obsahovou platformu, která mi do budoucna umožní pokrýt celé spektrum hledaných výrazů z problematiky SEO. Konrkétně se jedná o 3 obsahové kategorie: SEO Akademie, Blog o SEO a slovník pojmů.

Během prvního měsíce jsem vytvořil 30 lekcí v SEO akademii a celou řadu dalších obsahových článků. Byť jsou všechny texty napsány poměrně neoptimalizovaně, už první měsíc se začaly ukazovat první výsledky.

SEO-copywriting

Obsah tvořím pro reálné uživatele, ne pro vyhledávače. Opírám se přitom o analýzu klíčových slov, která mi vždy napoví, jak uživatelé hledají, v jakém objemu, jaké k tomu používají fráze.

Reálné posuny v organickém vyhledávání: pravidelný report organické návštěvnosti a výsledků SEO (optimalizace pro vyhledávače)

Historie rozložení pozic klíčových slov

Historie-rozložení-pozic-SEZNAM

Na tomto obrázku můžete vidět, jak se postupně rozšiřují slova v TOP 3, TOP 4-10, TOP 11-20. A naopak ubývá klíčových slov na pozici 21+.

 

říjen 2018

Meziměsíčně +18% 

V říjnu 2018 se začínaly realizovat první optimalizace. Na základě analýzy klíčových slov byla vydefinována obsahová strategie. Říjen je hlavně ve znamení změny infrastruktury webu. Zcela se mění struktura kategorií, jejich pojmenování, přibývají nové, relevantní kategorie.

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů:

 • Organická návštěvnost září: 293
 • Organická návštěvnost říjen: 351
 • Meziměsíční nárůst září - říjen: +18,18%
 • Bounce rate organic: 58%
 • Počet stránek na návštěvu: 3,7
 • Konverzní poměr: 1,24%

Pozn: podrobný report o posunu konkrétních pozic s ohledem na konkurenci nezveřejňuji.

listopad 2018

Meziměsíčně +105%

 V listopadu již začaly probíhat první vážnější obsahové změny. K aktualizaci nebo změně textů došlo na cca 18 stránkách.

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů:

 • Organická návštěvnost říjen: 351
 • Organická návštěvnost listopad: 702
 • Meziměsíční nárůst říjen - listopad: +105,87%
 • Bounce rate organic: 54,39%
 • Počet stránek na návštěvu: 3,36
 • Konverzní poměr: 1,24%

Pozn: podrobný report o posunu konkrétních pozic s ohledem na konkurenci nezveřejňuji. 

prosinec 2018

Meziměsíčně +159%

V prosinci příznivým výsledkům jistě nahrávají Vánoce. Na druhou stranu od 23.12. dále můžeme sledovat absolutní propad v organickém vyhledávání. Je to logické, dárky po štědrém dnu nikdo nehledá. I přesto, že 1/3 měsíce byla organicky "hluchá", podařilo se dosáhnout krásného meziměsíčního růstu o 159%.

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů:

 • Organická návštěvnost listopad: 702
 • Organická návštěvnost prosinec: 1855
 • Meziměsíční nárůst listopad - prosinec: +159,44%
 • Bounce rate organic: 69,35%
 • Počet stránek na návštěvu: 2,33
 • Konverzní poměr: 0,43%

Pozn: podrobný report o posunu konkrétních pozic s ohledem na konkurenci nezveřejňuji.

leden 2019

Meziměsíčně +5%

Leden je na dárky slabším měsícem, což se projevilo i v meziměsíčním porovnání. Nárůst organické návštěvnosti leden vs prosinec tak znamenal nárůst "pouhých 5%)

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů:

 • Organická návštěvnost prosinec: 1855
 • Organická návštěvnost leden: 1945
 • Meziměsíční nárůst listopad - prosinec: +4,85%
 • Bounce rate organic: 73,675%
 • Počet stránek na návštěvu: 1,96
 • Konverzní poměr: 0,33%

fitbo-navstevnost-leden

Návštěvnost v lednu vzrostla v porovnání s prosincem o 5%.

únor 2019

Meziměsíčně +20%

Únor je nejkratším dnem v roce, má o 3 dny méně, než leden. I přesto se podařilo udržet růst návštěvnosti v dvouciferných číslech.

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů:

 • Organická návštěvnost leden: 1945 (denní návštěvnost 62)
 • Organická návštěvnost únor: 2341 (denní návštěvnost 83, což je reálný meziměsíční nárůst 34,8%)
 • Meziměsíční nárůst listopad - prosinec: 20,35%
 • Bounce rate organic: 74,89%
 • Počet stránek na návštěvu: 1,8
 • Konverzní poměr: 0,12%

březen 2019

Meziměsíčně +49%

V březnu projekt opět krásně povyrostl

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů:

 • Organická návštěvnost únor: 2341 (denní návštěvnost 83)
 • Organická návštěvnost březen: 3483 (denní návštěvnost 112, což je reálný meziměsíční nárůst 34,9%)
 • Meziměsíční nárůst únor - březen: 48,78%

Podrobnější statistiky s ohledem na konkurenci již dále nebudu uvádět.

narust-organicke-navstevnosti-fitbo-2019-03

Nárůst organické návštěvnosti na FITBO.CZ meziměsíčně o 48%, z 2341 v únoru na březnových 3483 uživatelů.

duben 2019

Meziměsíčně +7%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost březen: 3483
 • Organická návštěvnost duben: 3620
 • Meziměsíční nárůst březen - duben: +7%

květen 2019

Meziměsíčně +24%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost duben: 3620
 • Organická návštěvnost květen: 4480
 • Meziměsíční nárůst duben- květen: +24%

červen 2019

Meziměsíčně +25%

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů):

 • Organická návštěvnost květen: 4480
 • Organická návštěvnost červen: 5580
 • Meziměsíční nárůst květen- červen: +25%

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení