Případová studie: FITBO.CZ

FITBO.CZ je eshop s dárkovými balíčky pro muže a ženu. FITBO dělá dárky k narozeninám a dalším příležitostem. Dárky obsahují vitamíny nebo proteinové dobroty, navíc jsou dárky luxusně zabaleny.

+533% za 3 měsíce

Nárůst organické návštěvnosti. Porovnání mezi měsícem září 2018 (poslední měsíc před optimalizací) a prosinec 2018.

Začátek optimalizace stránek FITBO.CZ

Výchozí situace eshopu s originálními dárky pro muže a ženy

Eshop byl založen v květnu 2018, takže je relativně nový. V říjnu 2018 eshop si nechal zpracovat analýzu klíčových slov, podle které se následně zpracovala obsahová strategie a kompletně se předělala informační architektura webu.

FITBO

 

Obecné cíle SEO (optimalizace stránek pro vyhledávače)

Pakliže děláme optimalizaci jakýchkoliv stránek, měli bychom usilovat o následující cíle (v v případě FITBO.CZ tomu nebude jinak)

 1. Nárůst organické návštěvnosti
 2. Posun v pozicích sledovaných klíčových slov
 3. Konverze a Leady
 4. Co nejnižší (nebo přijatelná) Bounce Rate
 5. Průměr stránek na návštěvu
 6. Řešit stránky s nepřiměřenou mírou opuštění
 7. Crawl errory

Více o KPI ukazatelích v SEO si můžete přečíst v mém článku KPI - klíčové ukazatele výkonnosti.

Cíle pro optimalizaci eshopu FITBO.CZ

Nyní ke konkrétním cílům.

 • Nárůst organické návštěvnosti - v době před optimalizací byla návštěvnost z organického vyhledávání 351 návštěv v měsíci září. Cíl je nastaven abmiciózně, na meziměsíční růst o 30%
 • Posun v pozicích sledovaných klíčových slov - průběžný monitoring posunu klíčových slov
 • Konverze a Leady - celé snažení o získání organické návštěvnosti vede samozřejmě k primárnímu cíli každého podnikatele. Ke konverzi, k leadům a k budování povědomí o značce (Brand Awareness).
 • Co nejnižší (nebo přijatelná) Bounce Rate - Bounc Rate v září 2018 byla 55%, což je velmi dobrý výsledek. Cílem do budoucna je držete Bounce Rate u organického vyhledávání mezi 45-65%.
 • Průměr stránek na návštěvu - Cílem je držet průměrný počet stránek na návštěvu na úrovni nad 3. Dlouhodobý cíl je přiblížit se k 5ti.
 • Řešit stránky s nepřiměřenou mírou opuštění - tento ukazatel budu měsíčně monitorovat
 • Crawl errory - důležitý bod, který za mě hlídá Google Search Console.

Pro objektivní měření vždy doporučuji vyloučit IP adresy všech lidí, kteří na projektu pracují.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je základem pro koncepční a dlouhodobé budování relevantního obsahu, ale je to i informace o nabídce služeb konkurence. Zjistíte, na jaké výrazy je konkurence dobře dohledatelná, co tvoří zdroj jejich organické návštěvnosti.

V neposlední řadě vám klíčovka pomůže s návrhem informační architektury, tzn. jaké kategorie a sekce byste na webu měli mít.

Z analýzy klíčových slov jsem po očištění všech dat získal 1375 relevantních klíčových slov, které souvisí s problematikou dárků pro muže a ženu. Klíčová slova jsou rozděleny do 4 skupin podle priorit, které odráží jejich význam a hodnotu pro záměr projektu.

Analýza klíčových slov byla provedena v říjnu 2018.

Analýza klíčkových slov náhled

Analýza a optimalizace ON-PAGE faktorů

Počáteční vstupní on-page analýza nám ukázala následující problémy a stav. 468 chyb, 1.278 varování, 4107 poznámek, průchodnost crawlerů na 78%, https 81%, výkon stránky 90%, vnitřní prolinkování 80%. Některé problémy jsou vážné, jiné méně vážné.

Nebudu se zde věnovat všem konkrétním řešením a opatřením, jen některé ze zajímavosti zmíním.

Velkou část hlavních "errorů" tvořily obrázky, které se natahovaly na web z nezabezpečené url http. Proto stránky dávaly informaci, že nejsou zabezpečené. Tato chyba pravděpodobně vznikla tím, že první produkty byly přidávány na eshop bez zabezpečeného certifikátu a po získání certifikátu zůstalo zdrojové URL v protokolu http.

Nejčastější errory na webových stránkách

Jaké bývají nejčastější errory: nefunkční odkazy (broken links), stránky se statusem 4xx (404), absence titulků stránke (Titles), duplicitní obsah, neprůchodné stránky, duplicitní Meta Descriptions atd.

 

site-audit-on-page-analyza

Oprava všech kritických chyb na straně on-page faktorů

Během cca 2 pracovních chyb se podařilo opravit všech 458 kritických chyb. A nejenom to. Upravily se všechny duplicitní titles a meta descriptions, optimalizovaly se texty a jejich délky.

Analyza-on-page-faktoru-fitbo

Analýza on-page faktorů FITBO.CZ. Varování a poznámky jsou drobná upozornění na věci, které se nedají opravit. Jsou to např. soubory, které jsou blokovány robots.txt (např. login stránka, formuláře apod.).

Důležité jsou opravy v průchodnosti webu

Důležité jsou chyby, které robotům zamezují nebo znesnadňují průchodnost. U stránek opravuji v ideálním případě stránky s dočasným přesměrováním (pravděpodobně byly přesměrovány, protože už jejich url i anchor text nesplňovaly požadavky), snažím se opravit pomalé stránky, zásadní jsou opravy odkazů vedoucích na stránky 404.

O co se také snažím je, zaměřit se na Pages Crawl Depth. Tato hodnota vám říká, na kolik odkazů z titulní stránky se vyhledávací robot dostane na každou konkrétní stránku. Snažím se dělat strukturu co nejméně hlubokou, aby vyhledávací robot každou stránku našel na maximálně 3 kliknutí (u důležitých stránek).

pruchodnost-roboty

Analýza průchodnosti webu vyhledávacími roboty.

Reálné posuny v organickém vyhledávání: pravidelný report organické návštěvnosti a výsledků SEO (optimalizace pro vyhledávače)

Historie rozložení pozic klíčových slov

Historie-rozložení-pozic-SEZNAM

Na tomto obrázku můžete vidět, jak se postupně rozšiřují slova v TOP 3, TOP 4-10, TOP 11-20. A naopak ubývá klíčových slov na pozici 21+.

 

říjen 2018

Meziměsíčně +18%

 

V říjnu 2018 se začínaly realizovat první optimalizace. Na základě analýzy klíčových slov byla vydefinována obsahová strategie. Říjen je hlavně ve znamení změny infrastruktury webu. Zcela se mění struktura kategorií, jejich pojmenování, přibývají nové, relevantní kategorie.

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů:

 • Organická návštěvnost září: 293
 • Organická návštěvnost říjen: 351
 • Meziměsíční nárůst září - říjen: +18,18%
 • Bounce rate organic: 58%
 • Počet stránek na návštěvu: 3,7
 • Konverzní poměr: 1,24%

Pozn: podrobný report o posunu konkrétních pozic s ohledem na konkurenci nezveřejňuji.

 

Organická návštěvnost FITBO.CZ - říjen 2018

 

listopad 2018

Meziměsíčně +105%

 

V listopadu již začaly probíhat první vážnější obsahové změny. K aktualizaci nebo změně textů došlo na cca 18 stránkách.

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů:

 • Organická návštěvnost říjen: 351
 • Organická návštěvnost listopad: 702
 • Meziměsíční nárůst říjen - listopad: +105,87%
 • Bounce rate organic: 54,39%
 • Počet stránek na návštěvu: 3,36
 • Konverzní poměr: 1,24%

Pozn: podrobný report o posunu konkrétních pozic s ohledem na konkurenci nezveřejňuji.

Report nárůstu organické návštěvnosti FITBO.CZ

prosinec 2018

Meziměsíčně +159%

 

V prosinci příznivým výsledkům jistě nahrávají Vánoce. Na druhou stranu od 23.12. dále můžeme sledovat absolutní propad v organickém vyhledávání. Je to logické, dárky po štědrém dnu nikdo nehledá. I přesto, že 1/3 měsíce byla organicky "hluchá", podařilo se dosáhnout krásného meziměsíčního růstu o 159%.

Sledované KPI se vstahují výhradně na organickou návštěvnost (návštěvnost z vyhledávačů:

 • Organická návštěvnost listopad: 702
 • Organická návštěvnost říjen: 1855
 • Meziměsíční nárůst listopad - prosinec: +159,44%
 • Bounce rate organic: 69,35%
 • Počet stránek na návštěvu: 2,33
 • Konverzní poměr: 0,43%

Pozn: podrobný report o posunu konkrétních pozic s ohledem na konkurenci nezveřejňuji.

Report organické návštěvnosti FITBO prosinec 2018